Derfor er det viktig med støvbekjempningsutstyr

18/6/2020

Å fjerne støv fra anleggsplassen er derfor avgjørende for et godt arbeidsmiljø og effektiv utførelse av arbeidsoppgaver. Skikkelig og kontrollert fjerning av støv er også bra for miljøet, slik at miljøskadelig smuss fra anleggsplassen ikke spres over større områder.Med effektivt og solid støvbekjempningsutstyr tar du ansvar for de ansatte, maskiner og miljøet.

Mindre støv gir bedre arbeidsmiljø

Mye støv på arbeidsplassen kan gi flere negative konsekvenser for både de som arbeider og for maskiner. Mye støv i luften kan føre til irritasjoner og kløe i hud, og gjøre jobben som skal utføres mer krevende enn nødvendig. Å bli utsatt for mye støv er potensielt helseskadelig for blant annet lunger og luftveier. For ansatte med allergier og astma kan det være direkte farlig å puste inn for mye støv. Det beste man kan gjøre for å sikre en trygg arbeidsplass er å forebygge og beskytte skader som følge av mye støv i lufta. Bruk støvbekjempingsmaskin regelmessig og sørg for at alle har og bruker beskyttelsesutstyr mot støv når nødvendig.Ankerløkken Equipment selger støvbekjempingsmaskiner fra produsenten Duztech, som fjerner det meste av alt skadelig og irriterende støv i luften fra arbeidsplassen.Les mer om støvbekjempingsmaskinene fra Duztech her.

Ren luft gir rene og effektive maskiner

Mye støv i luften kan sette seg i elektronikk og maskineri, og dette kan være skadelig for utstyret. Mindre støv fører til bedre funksjonalitet av maskineriet, som igjen fører til mindre behov for vedlikehold og service. Skulle du likevel ha behov for service og vedlikehold, så kan vi selvsagt være behjelpelig med dette. Vi har et stort delelager med reservedeler til alle våre produkter, slik at du kan være sikker på at du alltid har utstyr som fungerer slik de skal.

Støvbekjemping for miljø og nærmiljø

Det kommer mye forskjellig støv fra en anleggsplass, og noe av dette kan potensielt være miljøskadelig. Derfor er det viktig å prøve å minimere støvet i lufta så mye som mulig, for å være sikker på at arbeidet ikke påvirker områdene rundt.Mye støv fra en arbeidsplass kan føre til irritasjon for de som oppholder seg og bor i nærområdet til arbeidsplassen. For mye støv i lufta som forflytter seg utover anlegget kan føre til klager og erstatningskrav fra naboer som opplever at støvet legger seg i tykke lag på biler og bygninger.

Med fokus på forebygging

Regelmessig kontakt med støv over lengre perioder kan resultere i helseskader for de ansatte, i tillegg til dårligere funksjonalitet og økt behov for vedlikehold på maskiner. Det beste du kan gjøre for å redusere skader på både menneske, maskin og miljø er å forebygge før det blir for ille. Ta høyde for at det alltid blir støv når en utfører arbeid på en anleggsplass og invester i solid og velfungerende støvbekjempningsutstyr.

Ankerløkken Equipment AS har utstyret du trenger

Vi har det utstyret du trenger for å utføre en god, effektiv og trygg jobb på arbeidsplassen. Vi leverer produkter fra Duztech, som produserer støvbekjempingsmaskiner av høy kvalitet. Maskinene er anvendelig og kan brukes ved gruvedrift, gjenvinning, avfallshåndtering, prosessindustri, brannbekjemping og vanning. Støvbekjempingsmaskinene fra Duztech er energieffektive og produsert med fokus på minst mulig miljøpåvirkning. Har du spørsmål om god og effektiv støvbekjemping på anleggsplassen? Ta kontakt med oss. Vi har et stort utvalg av utstyr og maskiner som gjør arbeidet på anleggsplassen enklere.

Siste nytt

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om produktene vi tilbyr

Kontakt oss