Støvdempingsutstyr gjør anleggsarbeidet enklere for Feiring Bruk AS

30/1/2020

I konsernet inngår også Feiring Miljø som drifter massemottak for rene gravemasser. Deres hovedanlegg ligger på Lørenskog, hvor de også nylig har bygget nytt hovedkontor. Feiring Bruk har 17 avdelinger fra Vestfold i sør til Troms i nord. Feiring Bruk AS har benyttet Ankerløkken Equipment som leverandør av støvdempingsutstyr, og har kjøpt produkter fra Duztech.Vil du lese mer om produktene fra Duztech? Trykk her.

Spesialløsninger med Duztech støvdempingsutstyr

Wæhle forteller at de har investert i en mobil vannnkanon med spesialtilpasset tank på 10 kubikkmeter fra Duztech.– Vi fikk presentert en mobil enhet fra Duztech (TWG 60) med 5 kubikkmeters vanntank, og oppdaget raskt at vi ønsket en større vanntank med større kapasitet for vannmengde. Da ga vi Ankerløkken og Duztech en utfordring, og ba dem produsere den mobile enheten med en tank på 10 kubikkmeter. Det klarte de, og med denne får vi lengre driftstid enn med en standard tank, forteller han.Wæhle understreker også nytten i å ha en vannkanon med stor kapasitet som er mobil:– Den mobile vannkanonen fra Duztech kan vi flytte med oss der det er behov for støvdemping i anlegget. Det er også mulig å flytte vognen rundt etter vær- og vindforhold. Typiske bruksområder for den mobile vannkanonen kan være ferdigvarelageret hvor biler blir lastet med hjullaster, eller i produksjonslinjen hvor det kan forekomme støvflukt under spesielle vindforhold, konstaterer Wæhle.Han forteller at de også har investert i et høytrykks-vannsystem fra Duztech, som er montert under silolukene på Lørenskog for å dempe støvflukt når bilene fyller under silo.

Ankerløkken Equipment er en ryddig og ordentlig leverandør

Wæhle er positiv til utstyret de har kjøpt fra Ankerløkken Equipment. – Det vil selvfølgelig alltid være utfordringer med å dempe støv i en virksomhet som dette, men for oss er det viktig å prioritere prosesser som ivaretar denne type utfordring. Vi er i tillegg ISO-sertifisert i forhold til kvalitet og miljø, som også krever at vi er skjerpet på problemet med støvflukt.Wæhle forteller at Ankerløkken var fleksible og hjalp dem slik at de fikk en støvdemping som fungerte effektivt.– Utstyret har fungert bra, men vi opplevde noen problemer i starten med justeringen av start og stopp på vann i forhold til massestrøm. Ankerløkken Equipment har vært en god medspiller for å finne løsninger som fungerer optimalt i forhold til dette. De innkjøringsproblemene vi først hadde ble løst fortløpende gjennom felles møter, samt god kommunikasjon og effektive løsninger, forteller han fornøyd.Wæhle forteller at de valgte Ankerløkken Equipment basert på produktene de leverer, og erfaringen deres med støvdemping. Feiring Bruk AS har også tidligere hatt kontakt med Ankerløkken i forbindelse med andre oppdrag, og har derfor en god relasjon fra før.Videre forteller Wæhle at de i dag har en løsning som de er fornøyde med. Dette skyldes at Ankerløkken tar ansvar for produktene de selger, gir god oppfølging og yter service utover produktlevering. Les mer: Ankerløkken Equipment leverer for norsk anleggsbransje.

Produkter med lang levetid og god standard

I den grad Feiring Bruk AS har benyttet service og delelager, er Wæhle også positiv.– Det har vært lite service på disse produktene, og det er jo bra. Men når noe trengs benytter vi Ankerløkken Equipment, og er fornøyde med jobben de gjør. Slitedeler har vi ikke hatt behov for, men vi har investert i ekstra dyser som de har hatt tilgjengelig på delelageret sitt. Jeg har et godt inntrykk av servicetjenestene deres, selv om vi ikke har behøvd mye av det. Det beviser bare at produktene fungerer, konstaterer Wæhle.Feiring Bruk og Tormod Wæhle er heller ikke tvil om at de vil anbefale Ankerløkken Equipment videre. – Vi har hatt en god dialog med dem, og de har vært veldig ryddige. Har vi hatt behov for assistanse har de alltid møtt til avtalt tid og utført tjenester som bestilt, avslutter han.

Trenger du anleggsutstyr? Kontakt Ankerløkken Equipment!

Hvis du behøver robust og godt utstyr for anleggsarbeid, kan Ankerløkken Equipment tilby en bred produktportefølje for en rekke typer arbeid. Vi har også et velutstyrt delelager, og tilgjengelig kundeservice og vedlikehold for utstyret vi selger. Ta kontakt med oss her, eller ring oss på nummer 22 88 12 00.

Siste nytt

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om produktene vi tilbyr

Kontakt oss