Snart 100 års erfaring i bransjen!

5/3/2020

Ankerløkken Mekaniske Verksted ble etablert med mål om å utvikle, produsere og levere utstyr til Vegvesenet, gruve- og anleggsindustrien. I de snart 100 år som Ankerløkken har vært i drift har de holdt på med nettopp dette, i tillegg til mye annen interessant virksomhet gjennom årenes løp.

På rett sted til rett tid

Omtrent i samme tidsrom som Ankerløkken Mekaniske Verksted ble etablert på Hamar, tok Statens Vegvesen over vedlikeholdet av riksvegnettet. Ønsket om gode løsninger på nye utfordringer, og maskineri for bygging og vedlikehold av veinettet førte til et samarbeid med Statens Vegvesen, og ikke lenge etter ble den første planskraperen presentert. Ankerløkken Mekaniske Verksted fortsatte å løse utfordringer for etaten ved å produsere blant annet veihøvler, stubbebryterne “Bjørn” og “Store-Bjørn”, kraner og snøploger. Produksjon av denne typen materiell skulle vise seg å bli en viktig del av Ankerløkken Mekaniske Verksted sitt arbeid i årene som fulgte. Ankerløkken produserte etterhvert også materiell for andre virksomheter, som blant annet remtransportører, spesialvogner for transport av masse fra fjellskjæringer og tunneller under konstruksjon, og transportvogner for gruveindustrien.

Eventyrlig periode som skipsbygger og verftseier

Mot slutten av 1940-tallet var Ankerløkken Mekaniske Verksted en av de mest kjente produsenter for bygg og anlegg på Østlandet. Etter press fra samarbeidspartnere og med gode avtaler på gratis tomt, vei og vann fra kommunen bestemte Ole Aaserud – sønnen til Peder Aaserud som nå var leder av virksomheten – seg for å etablere et verksted i Florø. På dette tidspunktet var det lite industri i dette området, og etter lange byråkratiske prosesser og arbeid for å få tak i byggematerialer ble selskapet omsider stiftet i 1950. Det første året var produksjonen lik den på Hamar, med produkter til Vegvesenet og gruve- og anleggsvirksomhet, men allerede i 1951 skjøt utviklingen fart. Stormbull AS kom inn som deleier og den første båtbestillingen var inne allerede før året var over. Siden gikk det slag i slag, med en eventyrlig utvikling. Ankerløkken Mekaniske Verksted hadde i denne perioden 1800 ansatte på det meste, 21 selskaper og en omsetning som på 1970-tallet lå på rundt 700-800 millioner kroner.

Etablering i hovedstaden

Etter å ha etablert seg i flere deler av Norge var det hensiktsmessig for virksomheten å flytte til Oslo. Flyttingen ble i utgangspunktet gjort for å ta seg av organiseringen og koordineringen mellom de ulike bedriftene til Ankerløkken, kontakten med myndighetene og salg av produkter som med tiden hadde begynt å supplere deres egen produksjon. Det tok ikke lang tid før selskapet representerte og solgte produkter fra mange internasjonale leverandører, og kontoret i Oslo måtte forholde seg til salg av både egenproduserte og utenlandske produkter, og koordinering og organisering mellom anleggsvirksomhet, industri og skipsbygging.

Den vanskelige tolvårsperioden

Den raske og store veksten i selskapet varte helt fram til 70-tallet. På denne tiden kom det store endringer i verfts- og shippingindustrien, og oljen begynte å bli viktig i norsk industri.På 70-tallet havnet Ankerløkken Mekaniske Verksted også i en sak med myndighetene om beregning av tollavgifter. Dette ble en vanskelig periode for selskapet fordi det var få som var villige til å risikere å investere i et konsern som var under etterforskning. Dette bidro til å kvele konsernets utvikling, og i 1985 ble selskapet solgt. Det nye eierskiftet varte ikke lenge, og allerede året etter ble selskapet kjøpt tilbake av tredje generasjon Aaserud, Ole Andreas. Prosessen med myndighetene og den vanskelige perioden har i ettertid vært en lærerik og viktig periode for Ankerløkkens Mekaniske etterfølgende virksomhet, drift, salg og investeringer

Over 90 år med samme kundegruppe

Ankerløkken Equipment er i dag rettet mot akkurat den samme kundegruppen som da de startet virksomheten i 1927, med fokus på import og salg av kvalitetsprodukter til anlegg, industri og gruvevirksomhet. Vi har i dag, i likhet med for over 90 år siden, samme fokus rettet mot å levere produkter fra leverandører som vi stoler på og er stolte av å kunne selge i Norge.

Vi satser på 100 år til i bransjen

I 2027 vil Ankerløkken ha vært i drift i 100 år. Det vil da tilsvare et helt århundre med kontinuerlig drift, opparbeidelse av viktige erfaringer og kunnskap. Vi er så heldige å ha fått være en del av en bransje i stadig utvikling. Vi kommer alltid til å ha behov for nye bygg, god infrastruktur og vedlikehold av eksisterende konstruksjoner. Nødvendigheten for effektivt utstyr av høy kvalitet vil derfor alltid være til stede i vår bransje. Dette gjør det mulig for oss i Ankerløkken Equipment AS å se framover og fokusere på kvalitet, reparere og utføre vedlikehold, og alltid fornye oss til det bedre.

Siste nytt

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om produktene vi tilbyr

Kontakt oss