ExcaDrill til dagbrudd

21/11/2022

Når dagbrudd står for omtrent to tredjedeler av verdens faste mineraler, kan du tenke deg viktigheten av å bruke utstyr som er effektivt i drift og som kan håndtere de ulike massene som må fjernes for å komme frem til mineralene. Hovedsakelig brukes dagbrudd til å skaffe sand, pukk, grus, kull, kobber, jern, aluminium og fosfater.

Færre komplikasjoner med dagbrudd

Dagbrudd skiller seg fra undergrunns gruvedrift ved å fjerne de overliggende massene, kontra å grave ganger og tunneler under dem.  Dagbrudd er den foretrukne metoden for mange, da det er mindre dyrt, færre komplikasjoner som kan oppstå samt at det er tryggere. Uansett hva slags metode som benyttes for dagbrudd vil formålet være å fjerne massene som ligger over.

Her hos Ankerløkken fører vi bortårn fra ExcaDrill som kan brukes til ulike formål. Deres kraftigste bortårn er også egnet for dagbrudd. Under kan du lese litt om spesifikasjonene til bortårnene fra ExcaDrill.

45A

ExcaDrill 45A er et svært allsidig bortårn og kan benyttes for mange ulike typer oppdrag. Blant annet egner det seg godt for steinbrudd og dagbrudd. Bortårnet kan bore opptil 29 m dypt med en hullstørrelse som varierer fra 51 til 102 mm.

51A

Dette bortårnet er spesielt egnet for dagbrudd. Boret kan bore opptil 29 m dypt og har en hullstørrelse på 76-127 i hullstørrelse.

Unikt for bortårn fra ExcaDrill er hvordan utstyret kan festes direkte på gravemaskinen. Det betyr at du kun behøver en person for å utføre både bore- og gravearbeidet.

Har du noen spørsmål rundt utstyret? Ta kontakt med oss på + 47 22 88 12 00

Siste nytt

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om produktene vi tilbyr

Kontakt oss