Effektiv splitting av bergmasse med utstyr fra Ankerløkken

1/2/2021

Bergsplitting: en tryggere og mindre inngripende sprengning

Når det er nødvendig å sprenge store masser med stein, fjell, bergmasser eller lignende har det vært vanlig å benytte sprengstoff eller eventuelt slaghammere. Dette er et veldig inngripende arbeid, som kan forårsake skader og forstyrrelser gjennom steinsprang, støy og store vibrasjoner.Bergsplitting er en mye mer presis form for sprenging av steinmasser, som ikke forårsaker like mye potensielle problemer for nærliggende områder. Det er dermed enkelt å utføre fjellsplitting nesten hvor som helst, selv i nærheten av boligområder eller inne i en bykjerne. Det er også mer effektivt å bruke en bergsplitter i stedet for tradisjonell sprengning, siden resten av anleggsarbeidet i nærheten kan fortsette uforstyrret selv om man utfører bergsplitting. Uten risiko for steinsprut og eksplosjoner kan man arbeide så å si uforstyrret i nærheten, slik at man unngår forsinkelser eller nedetid på større prosjekter.Les også: Yamamoto – fremtidsrettet hydraulisk bergsplitting.

Hvordan fungerer bergsplitting?

Bergsplitting er en form for sprenging som foregår svært kontrollert, og utgjør langt mindre risiko for forstyrrelser i nærmiljøet rundt arbeidet. Med bergsplitting unngår man steinsprang, rystelser og støy.Med hydraulisk trykk drives en midtkile ut mellom to sidekiler, som knekker fjell eller bergmasse. Trykket fra bergsplitteren utvides i et borehull, og dette fører til at berget splittes når trykket overstiger hva massen kan tåle. Trykket som borehullet blir utsatt for må overstige styrken i materialet som skal splittes.Ankerløkken Equipment er leverandør av bergsplitter fra kvalitetsmerket Yamamoto. Bergsplitteren blir i dag brukt over hele verden på grunn av dens gode egenskaper. Siden den utgjør svært lite støy og risiko for skader på det nærliggende miljøet, er den blitt mye brukt i prosjekter i byområder og i infrastrukturarbeid. Yamamotos bergsplitter er også svært effektiv og kraftig, og kan derfor brukes på en rekke ulike former for berg, stein og fjellmasser.Du kan lese mer om bergsplitteren fra Yamamoto på våre produktsider her.

Ankerløkken leverer utstyr og maskiner for ditt bygg- og anleggsarbeid

Behøver du utstyr for bergsplitting, eller andre maskiner bygg og anlegg? Ankerløkken Equipment hjelper deg med å velge det rette utstyret for din virksomhet. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre for deg og ditt neste prosjekt.

Siste nytt

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om produktene vi tilbyr

Kontakt oss