Ankerløkken har inngått avtale med Yamamoto

25/1/2017

Yamamoto Hydraulisk bergsplitter er det beste alternativet for fjerning av store mengder hard stein eller fjell uten sprengstoff, vibrasjon og støy. Bergsplitteren kan monteres fra en kran eller på en standard gravemaskin for åpne groper og sjakter, eller monteres på en tilpasset bærer for horisontal tunneldrift. Det er vanlig å benytte sprengning eller store hydrauliske slaghammere for å fjerne harde berg og fjell ved bygging av fundamenter, veier og tuneller. Det er stadig strengere krav til sprengning, og det er ikke alltid mulig å bruke store maskiner på grunn av vibrasjon, støy eller rett og slett dersom fjellet er for hardt.

yamamoto_karusell

Yamamoto sin hydrauliske bergsplitter er ideelt for splitting av harde berg og fjerning av fjell. Det er nettopp under slike bygge prosjekter at Yamamoto skiller seg ut, da deres bergsplitter vil bidra som nødvending redskap, for å få prosjektene ferdig i tide.Prinsippet bak Yamamotos bergsplitter er basert på hjelp fra et hydraulisk trykk innenfra, som igjen knekker stein og fjell. Det hydrauliske trykket driver ut en midtkile som er plassert mellom to sidekiler. Trykket ekspanderes ut mot veggene i borehullet, som igjen borres i forkant. Når trykket i hullet stiger over materialets styrke spaltes materialet. Metoden medfører til at berget sprekker veldig kontrollert og helt uten vibrasjon, steinsprut og støy.Yamamoto bergsplitter har blitt brukt over hele verden i noen av de mest utfordrende og viktige bygge- og infrastrukturprosjekter som MTR West Island Linje Extension, Quarry, Bay Congestion Relief Works og MTR Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link i Hong Kong, Ipoh-Padang Besar elektrifisert jernbane-prosjektet i Malaysia, Bangalore Metro Railway Project i India, Akaiwa Tunnel i Japan og mange flere.

Kontakt oss

  • Navn*
  • Firmanavn*
  • Telefon*
  • E-post*
  • Henvendelse / Melding

Våre leverandører

Våre leverandører
yamamoto_karusell

Siste nytt

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om produktene vi tilbyr

Kontakt oss